O projektu
Projekt financiran od strane Europskog socijalnog fonda u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju, Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.–2013.

Uvodno

Glavni istraživački cilj projekta je formulirati i provjeriti novi model komunikacije tijekom sukoba u bliskim odnosima. Po prvi puta će se postavke teorije planiranog ponašanja, proširene za dodatne individualne odrednice (atribucijski stil i vremenske perspektive) provjeriti u kontekstu predviđanja ponašanja u bliskom odnosu. Konstruktivna komunikacija tijekom sukoba odabrana je s obzirom da su načini rješavanja sukoba povezani sa zadovoljstvom i kvalitetom odnosa, a ujedno su i prediktivni za prekid veze. Longitudinalna istraživačka studija ne samo da ce omogućiti bolje razumijevanje varijacija ponašanja prilikom sukoba, vec će poslužiti za osmišljavanje efikasnijih intervencija primjenjivih u terapiji parova u svrhu smanjenja stope razvoda i prekida veza.        

Projekt je financiran od strane Europskog socijalnog fonda (85% sredstava) te proračunskih sredstava putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (15% sredstava), kroz natječaj „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada“. Kao takav ima i drugi važan cilj: pružiti mladom istraživaču (voditeljici projekta) i suradnicima na projektu priliku za stjecanje iskustva u provedbi EU projekata, osnaživanje znanja iz područja bliskih odnosa te metodologije i statističkih analiza, kao i za stjecanje znanja iz prijave i provedbe EU projekata. Osim toga, važan cilj je i povećati vidljivost hrvatskih istraživanja u europskom istraživačkom prostoru što se postiže putem  financiranih objavljivanja radova u open access časopisima, te financiranjem odlazaka na međunarodne konferencije i studijska putovanja.  

Voditeljica projekta je Tina Krznarić, mag. psych., a suradnica na projektu dr. sc. Aleksandra Huić. Mentorica projekta je prof. dr. sc. Željka Kamenov.  

Kontakt nositelja projekta
Naziv: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mjesto: 10 000 Zagreb
Ulica: Ivana Lučića 3
Država: Hrvatska
Telefon: +385 1 4092 202
Sadržaj ove publikacije/materijala isključiva je odgovornost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu © 2015.
powered by Abacus Studio d.o.o.