O nama

Projekt je financiran od strane Europskog socijalnog fonda u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju, Mjere 3.2. Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013 u visini 85% sredstava, te proračunskih sredstava putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (15% sredstava), kroz natječaj „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada“. Ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava je 600.524,31 kuna.Razdoblje provedbe projekta je od 01.srpnja 2015. godine do 30. rujna 2016. godine.  

Voditeljica projekta je Tina Krznarić, mag. psych., a suradnica na projektu dr. sc. Aleksandra Huić. Mentorica projekta je prof. dr. sc. Željka Kamenov.

Projekt se provodi pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odsjek za psihologiju FFZG-a vodeća je ustanova za izobrazbu psihologa u zemlji, s tradicijom duljom od 80 godina. Vizija Odsjeka je pružiti studentima vrhunsko suvremeno obrazovanje temeljeno na dugoj istraživačkoj tradiciji. Studenti se osposobljavaju za samostalan i kreativan rad u skladu s najvišim standardima struke te za cjeloživotni profesionalni razvoj. Odsjek za psihologiju sastavljen je od devet katedri. Nastava se u načelu održava unutar pojedinih katedri što osobito vrijedi za katedre primijenjene psihologije. Međutim, ako to potrebe nastave zahtijevaju nastavnici i suradnici različitih katedri obavljaju nastavu i u okviru drugih katedri ili zajednički.

Filozofski fakultet u Zagrebu djeluje od 1669. godine kada mu je diplomom rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. priznat status sveučilišne ustanove. Od 1961. djeluje na sadašnjoj adresi. Fakultet danas organizira 42 sveučilišna preddiplomska (32 dvopredmetna i deset jednopredmetnih), 33 diplomska studija (4 jednopredmetna i 29 dvopredmetnih), te slobodne studije japanologije i sinologije. 
Kontakt nositelja projekta
Naziv: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mjesto: 10 000 Zagreb
Ulica: Ivana Lučića 3
Država: Hrvatska
Telefon: +385 1 4092 202
Sadržaj ove publikacije/materijala isključiva je odgovornost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu © 2015.
powered by Abacus Studio d.o.o.