Tina Krznarić, mag. psych.

Tina Krznarić napisala je i osmislila projekt «Razvoj novog modela komunikacije prilikom sukoba u bliskim vezama», na kojem je trenutno zaposlena na poziciji voditeljice projekta.

Rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. 2005. godine upisala je preddiplomski, a 2008. godine diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te je diplomirala 2010. godine na temu vremenske perspektive i rizičnih seksualnih ponašanja. 2012. godine upisala je poslijediplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu. Pripravnički staž odradila je u Centru za primijenjenu psihologiju pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, nakon čega nastavlja surađivati s Centrom u svojstvu suradnice. Surađivala je na tehnologijskom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta «Razvoj, standardizacija i psihometrijska validacija testova kognitivnih sposobnosti», te je i sama autorica nekoliko psihologijskih testova. Sudjelovala je i na projektu «Odrednice aktivnog i pasivnog ponašanja u intimnoj vezi» pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2011. godine vanjska je suradnica na kolegijima Psihologijski praktikum I, II i II, te odnedavno i na kolegiju Komunikacijske vještine. Sudjelovala je i na Psihofestu, festivalu popularne psihologije, na kojem je održala javno predavanje. Do sada je podnijela nekoliko priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima, te je autorica stručnog poglavlja „Jeste li ispred svog vremena? Važnost vremenskih perspektiva za svakodnevni život“ u Tonković Grabovac, M., Mikac, U. i  Vukasović Hlupić, T., (Ur.). PsihoFESTologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Završila je više edukacija i radionica iz područja psihologijskog testiranje, te ljetnu školu iz strukturalnog modeliranja u organizaciji European Consortium for Political Research.

Glavna područja istraživačkih interesa su socijalna kognicija i bliski odnosi. Interese će objediniti u svojoj doktorskoj disertaciji, u kojoj će pokušati primijeniti teoriju planiranog ponašanja na kontekst sukoba u bliskim vezama.
 
Obnašala je dužnost EU ambasadorice karijera pri Sveučilištu u Zagrebu, imenovane od strane Europskog ureda za odabir osoblja iz Bruxellesa.

Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore i International Association for Relationship Research.  

Kontakt

Tina Krznarić, voditeljica projekta

Soba: C trakt južni podrumKontakt nositelja projekta
Naziv: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mjesto: 10 000 Zagreb
Ulica: Ivana Lučića 3
Država: Hrvatska
Telefon: +385 1 4092 202
Sadržaj ove publikacije/materijala isključiva je odgovornost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu © 2015.
powered by Abacus Studio d.o.o.