29. – 31. listopada 2015. KONFERENCIJA SAVREMENI TRENDOVI U PSIHOLOGIJI, NOVI SAD, SRBIJA

Voditeljica projekta Tina Krznarić, suradnica na projektu dr. sc. Aleksandra Huić i mentorica projekta dr. sc. Željka Kamenov sudjelovale su na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Savremeni trendovi u psihologiji“ održanoj u organizaciji Odseka za psihologiju Filozofskog fakultet u Novom Sadu, Srbija. Konferenciju je posjetilo oko 300-njak sudionika iz cijelog svijeta. 
Tina Krznarić je kao prva autorica izložila dio projektnih rezultata u usmenom izlaganju naziva „Vremenske perspektive i odnos roditelja kao prediktori obrazaca komunikacije u bliskim vezama“ (Krznarić, T., Kamenov, Ž. i Huić, A.). Izlaganje je bilo popraćeno brojnom publikom i živom diskusijom. Cijelu prezentaciju s rezultatima istraživanja možete vidjeti OVDJE

Više o konferenciji možete pronaći na http://stup.ff.uns.ac.rs/

Kontakt nositelja projekta
Naziv: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mjesto: 10 000 Zagreb
Ulica: Ivana Lučića 3
Država: Hrvatska
Telefon: +385 1 4092 202
Sadržaj ove publikacije/materijala isključiva je odgovornost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu © 2015.
powered by Abacus Studio d.o.o.