Dr. sc. Željka Kamenov, red. prof.

Dr. sc. Željka Kamenov, mentorica projekta, redovita je profesorica na Katedri za socijalnu psihologiju pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Rođena je  u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987., magistrirala 1991. a znanstveni stupanj doktora znanosti (polje psihologija, grana socijalna psihologija) stekla je 1998. Radnu karijeru započela je 1987. kao psiholog u dječjem vrtiću, a na Katedri za socijalnu psihologiju u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi od 1988. kao postdiplomant pripravnik, znanstveni asistent od 1993., viši asistent od 1999., docent od 2001., izvanredna profesorica od 2007. te u zvanju redovite profesorice od 2012. godine.

Nastavnica je na preddiplomskom, diplomskom, specijalističkom i doktorskom studiju psihologije u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, a kao nastavnik iz područja socijalne psihologije, komunikacijskih vještina te metodologije društvenih znanosti surađuje i na doktorskim studijima glotodidaktike, kineziologije i socijalnog rada, te Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Bila je gostujući znanstvenik na University of Texas at Austin, USA (2011) te gostujući predavač na doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Pod njenim mentorstvom izrađeno je i obranjeno više od 90 diplomskih radova, dva magistarska rada i devet doktorskih disertacija. Osim u redovnoj dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, vrlo je angažirana u dodatnom radu sa studentima, prije svega u provođenju istraživanja i edukacije u okviru ljetnih psihologijskih škola. Bila je jedna od voditeljica na sedam ljetnih škola, od kojih dvije međunarodne. Također je mentorirala mnoge studente u provođenju samostalnih studentskih istraživanja, a neki od tih radova dobili su i Rektorovu nagradu, te nagradu Filozofskog fakulteta «Franjo Marković».

Kao istraživač sudjelovala je u radu desetak znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, od kojih je jedan vodila, a vodila je i znanstveni projekt Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH. Također je bila uključena u sedam međunarodnih znanstvenih projekata, od kojih je tri vodila. Objavila je pedesetak izvornih znanstvenih radova, u koautorstvu je uredila 6 znanstvenih knjiga, napisala jedan stručni priručnik te uredila dvije knjige sažetaka sa znanstvenih skupova. Održala je sedam pozvanih predavanja i podnijela više od 100 priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. 

Bila je predsjednica ili članica programskih i organizacijskih odbora brojnih domaćih i međunarodnih konferencija. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, Društva za psihološku pomoć, International Association for Relatioship Research te Society for Personality and Social Psychology. Članica je uredništva međunarodnog časopisa Interpersona od 2007. godine. Od 2011. do 2013. godine bila je zamjenica pročelnice, a od 2013. do 2015. pročelnica Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.Kontakt nositelja projekta
Naziv: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mjesto: 10 000 Zagreb
Ulica: Ivana Lučića 3
Država: Hrvatska
Telefon: +385 1 4092 202
Sadržaj ove publikacije/materijala isključiva je odgovornost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu © 2015.
powered by Abacus Studio d.o.o.